Gospodarstwo położone jest w niewielkiej osadzie Pomorze pośród lasów i jezior na terenie Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu między Kazimierzem Dolnym, Nałęczowem i Opolem Lubelskim. Pomimo bliskiego sąsiedztwa tak znanych obiektów jest to miejsce dziewicze turystycznie.