Sandomierz to miasto w województwie świętokrzyskim nad rzeką Wisłą, położone na kilku wzgórzach, na krawędzi Wyżyny Sandomierskiej. Przemysłowa część miasta, zwana Nadbrzeziem jest położona na prawym brzegu Wisły, w Kotlinie Sandomierskiej.

Początki Sandomierza sięgają czasów przedhistorycznych. Najdawniejsze wzmianki historyczne sięgają X w.
Osada - w X na terenie wzgórza zamkowego, od XI wieku gród, siedziba książęca. Obok zbudowanego później Domu Długosza, powstał w sąsiedztwie drugi gród, który dał początek miastu.

W okresie podziałów na dzielnice Sandomierz stał się stolicą księstwa. Prawa miejskie Sandomierz uzyskał prawdopodobnie przed 1227 r. Po zniszczeniach miasta przez Tatarów w latach 1241, 1259-60, ponowna lokacja w 1286 r. Handel odegrał ważną rolę w rozwoju miasta w XV wieku (Sandomierz leżał na trasie drogi wiślanej związanej z handlem zbożem).

Więcej o Sandomierzu

Więcej informacji na temat Sandomierza znajdziesz na stronie miasta.

herb sandomierz