Wieś Pomorze została założona w roku 1635 przez Stanisława Słupeckiego właściciela Opola Lubelskiego. Powstała jako osada młyńska, jej pierwszym mieszkańcem był Frańciszek Pomorszczyk, którego nazwisko wpisane jest w księgach parafi opolskiej.

Przy młynie znajdował sie folwark w którym mieszkali pracownicy. Powstawały nowe domostwa po wykarczowaniu istniejących tm borów. W okresie obecnym na Pomorzu znajduje sie 11 domost.

Położenie Pomorza w Dolinie Chodelki pośród licznych stawów czyni tą osadę bardzo atrakcyją dla turystów. Znajduje się tu ścieżka dydaktyczna "Kleniewo". Miejscowośc otaczają piękne lasy bogate w różnorodną zwierzynę, jagody, jerzyny i grzyby.

Okolice wsi Pomorze