Chodlik to niewielka wieś leżąca w gminie Karczmiska, w województwie lubelskim, na terenie której znajduje się grodzisko wczesnośredniowieczne, pozostałość po grodzie, który funkcjonował tam od VIII do X wieku n.e. Gród ten, jeden z największych w Polsce (powierzchnia 9 ha, otoczona niemal 2 km. potrójnych wałów) okres swej świetności przeżywał w VIII i IX wieku.

Badania archeologiczne na terenie grodziska oraz całej Kotliny Chodelskiej, prowadzone od lat 50-tych XX wieku pokazały, że gród w Chodliku był centralnym punktem osadnictwa na tym terenie. Bliskość rzeki Wisły pozwoliła jego mieszkańcom - Słowianom na prowadzenie kontaktów z innymi, podobnymi grodami, przez Chodlik przebiegały także drogi dalekosiężne.Grodzisko w Chodliku jest stanowiskiem archeologicznym i nie zostało jeszcze całkowicie przebadane.

Więcej o Chodliku

Dowiedz się więcej na temat stanowiska archeologicznego w Chodliku na stronie wirtualnego muzeum.

logo chodlik